AUTOKLUB  TRABANT  BRNO info@trabantbrno.net

Aktualizováno 12.6.2024

stránky Trabantologa... Podkrkonošský trabi klub
Podmínky členství v AK Trabant Brno:

Jak se stát naším členem?


Vzor přihlášky do klubu Máte-li zájem o členství v našem klubu, není nic jednoduššího, než přijít se podívat na některou z členských besed, o jejichž termínu a místě konání píšeme na jiném místě našich stránek. Přístup na besedy je volný, není tedy podmíněn členstvím, a je zcela zdarma. Na besedě si vyplníte do evidenčního lístku své jméno, adresu a případné spojení na sebe, obdržíte své členské číslo, pod nímž budete evidováni a na místě můžete zaplatit svůj členský příspěvek. Výše tohoto příspěvku je již po mnoho let stále stejná, a to 200,- Kč pro důchodce starobní i invalidní, pro studující a pro vojáky v základní službě. Pracující a ostatní výdělečně činní platí 300,- Kč ročně. Všichni platící dostávají náš klubový Zpravodaj na adresu, kterou uvedli do evidenčního lístku. Zpravodaj vychází nepravidelně, obvykle 2 až 3x v roce, není zasílán rodinným příslušníkům, jež jsou bezplatnými příznivci našeho klubu. Nastane-li situace, že nemáte nebo nemůžete momentálně uvolnit hotovost k zaplacení svého členského příspěvku při vyplňování evidenčního lístku, nezoufejte, Vaše členství tím není ztraceno, pouze zaplatíte poštovní poukázkou typu „C“ na adresu klubu, tj. Autoklub Trabant Brno Narcisová 9, Brno 612 00 . Členem se tak stáváte až po doručení Vašeho příspěvku, proto Vám doporučuji čitelně vyplnit odesílatele a případně uvést své členské číslo z evidenčního lístku. Toto řešení Vám zvýší náklady o poštovné, které v současnosti činí zhruba třetinu členského poplatku.
Své členství budete mít podloženo pouze dokladem o zaplacení příspěvku s uvedeným členským číslem, tedy každým rokem bude zaplacením doklad obnoven. Průkazy nebo jiné identifikace nevedeme. Klini pro zvětšení

Ukončení členství je rovněž jednoduché. Nezaplacením příspěvku členství zaniká, slušný člen nám to však oznámí na adresu klubu ( možno předat též na besedě komukoliv z členů výboru )!

Vaše členské záležitosti s Vámi projedná a na veškeré náměty, dotazy nebo připomínky Vám na besedě rád odpoví předseda Jan Karbaš, mimo besedu můžete využít spojení:
E-mail: jankar221@gmail.com Tel. 733 221 455
© Marian Konečný