AUTOKLUB  TRABANT  BRNO info@trabantbrno.net

Aktualizováno 12.7.2024

stránky Trabantologa... Podkrkonošský trabi klub
Výměna lamely spojky

K tomuto typu přítlačného kotouče lze montovat jakýkoliv typ lamely, včetně nové odpružené. K novému odpruženému kotouči lze použít jen odpruženou lamelu. Nutnost této opravy poznáme podle toho, že motor běží ve vyšších otáčkách než odpovídají rychlosti kterou právě jedeme. Tohoto jevu si nejspíše všimneme při rozjezdu z křižovatky, při jízdě v kopci a při razantním přidání plynu i během jízdy (předjíždění apod.). Pokud se klozání již nedaří odstranit pouhým seřízením vůle na lanku spojky, není jiná pomoc, než lamelu vyměnit. Dříve, než k této opravě přistoupíte, doporučuji ještě jednu zkoušku – pro jistotu. Při běžícím motoru zařadíme 2. převodový stupeň, patou pravé nohy podržíme brzdu a špičkou přidáme plyn asi jako při rozjezdu, současně levou nohou uvolňujeme pedál spojky jako při rozjezdu. Brzdu však stále držíme! Pokud zcela uvolníme spojku a s přidaným plynem motor běží dále, třebas i namáhavě, tak spojka klouže a není jí již pomoci. Pokud se „rozjezd“ nepodaří a motor ihned zhasíná, pak je lamela dobrá, spojka neklouže a není nutno ji demontovat. Tento test není destrukční, vadné lamele již neublíží a dobrá lamela ihned zastaví motor. Takto doporučuji otestovat lamelu a seřízení spojky i po opravě!

Postup popisuji nikoliv podle knih, ale podle zkušeností ověřených letitou praxí stovek výměn, bez zbytečných demontáží a s minimem nářadí. Opravu zvládne jeden člověk bez pomoci a v čase 120 – 150 minut podle zručnosti. V závorce uvádím typ a velikost klíče – g gola; k plochý klíč; i imbus a velikost. Pokud jsou velikosti uvedeny dvě, obvykle je potřeba obou rozměrů nebo podle roku výroby.

Z náhradních dílů je vhodné připravit lamelu spojky úplnou – originál, novou a vypínací ložisko úplné nové. Renovovanou lamelu nebo pouze grafitový kroužek vypínacího ložiska by laik neměl používat, snadno může dojít k znehodnocení dílů. Jiné díly obvykle nejsou potřeba, pokud se během opravy nevyskytne jiný problém.

Doporučený postup této opravy:

Takto vymačkaný věnec setrvačníku lze stáhnout,obrousit otřep a vymačkáním namontovat na setrvačník. Určitě se to vyplatí. Odpojit +kabel od baterie(k10/13); Sundat obě hadice prům. 80mm topení/větrání a přes levý světlomet zavěsit masku na levý blatník, sundat a odložit víko filtru, filtr, dvě pancéřové hadice topení, pryžovou hadici filtr/koleno karburátoru; VN kabely sundat pouze ze svíček a odložit vedle nádrže, odpojit benzínovou hadici u nádrže (k14) a zasunout ji pod filtr, odpojit zelený a zelenočervený kabel od cívek (k8) a vsunout pod filtr; odpojit lanovod plynu (k10+13) a lanovod sytiče (šroubovák+k6,5/šroubováček) a oba odložit k ostřikovači, demontovat koleno karburátoru (šroubovák/i5); uvolnit přední díl výfuku na sběrném potrubí (k17+g17) ale na zavěšení mezitrubky s převodovkou ponechat! Uvolnit a vyjmout startér (i10) nejprve na spodním a potom na horním šroubu, startér na kabelech zavěsit přes nárazník pod levý blinkr (zároveň podrží tlumič hluku topení který se také nedemontuje. Na dynamu sundáme víčko, vytáhneme kabely ze svorek a skryjeme je do nárazníku, uvolníme silentblok pod motorem(k13) a přední silentblok pod převodovkou (g13) stáhnout velkoplošné podložky a zemnící kablík, uchopit celek motoru a převodovky za ventilátor a přírubu výfuku, celé pozvednout z uložení a vychýlit co nejvíce do levého podběhu. Nyní odpojit -kabel na převodovce (k13) a postupně demontovat obvodové spojovací šrouby (g13) motoru a převodovky tak, aby se poslední demontoval horní přední šroub. Posledním úkonem je přizvednutí motoru (držíme pod 1. válcem a pod ventilátorem) a jeho vysunutím do pravého podběhu a následným vyzvednutím z vozu (pokud je málo místa pro skříň zapalování tak rukou mírně promáčkneme konec podběhu ke kolu, obvykle to však není nutné). Motor odložíme na zem a převrátíme jej na víčko zapalování a ventilátor. Demontujeme přítlačný talíř (g10) a vyjmeme lamelu. Přítlačný talíř (pokud není poškozen hlubší drážkou) a setrvačník mechanicky vyčistíme a vyfoukáme od zbytků osinku. Pohledem zkontrolujeme stav zubů věnce setrvačníku, pokud jsou již vymačkané, tak doporučuji věnec srazit (nepáčit! hrozí odlomení bloku motoru) a „za tepla“ znovu nasadit vymačkanou částí k setrvačníku. K ohřevu se hodí plynová či el. trouba, vařič či plamen, ohřev musí být rovnoměrný a teplota postačí sálavá. Rozžhavení poškodí kvalitu ozubení. Nahřátý věnec uchopíme sikokleštěmi a navlečeme na očištěný setrvačník, pro dokonalé usazení můžeme věncem ještě za tepla pomocí kleští zatočit. Pokud věnec nesedne, nesmíme jej dorazit kladivem, hrozilo by jeho uvolnění a protáčení za provozu. Pokud je věnec již i tak volný, lze jej nouzově opravit tím, že do plošky jeho vnitřního průměru důlčíkem naklepeme dostatek důlků (vytlačený materiál zmenší průměr věnce) a opět za tepla jej usadíme. Důlky nikdy neklepeme do setrvačníku, nebylo by jej možné již použít pro originální věnec. Věnce jsou o síle 6 (nové provedení) nebo 10 mm a bez dalších úprav nejsou na setrvačníku zaměnitelné.

Toto vymačkání je neopravitelné, zde je nutno použít jiný věnec. Otočení nedoporučuji! Zpětná montáž: Novou lamelu vložíme do setrvačníku krčkem nahoru, přiklopíme přítlačným talířem a velmi zlehka dotáhneme. Lamelu v setrvačníku šroubovákem (od oka - bez použití různých trnů) vystředíme na důlek (zápich) v klikové hřídeli a postupně křížem dotáhneme přítlačný talíř. Varování: nutno použít původní pevnostní šrouby M6 stejné délky a se stejnou pérovou podložkou z důvodů vyvážení. Setrvačník, talíř a originál lamela jsou vyváženy!! Šrouby je třeba dotáhnout s citem, ale pevně, neb se rády ukroutí! Před vlastním vložením motoru zpět je nutno prohlédnout a případně vyměnit grafitové ložisko úplné. Nutnost výměny nastane, pokud je grafit obroušen na méně než 10mm nad hranu svého uložení (hrozí nebezpečí, že nepůjde hned nebo časem seřídit spojka, bude „krátké“ lanko) nebo pokud je grafit zjevně popraskaný či dokonce vydrolený. Staré ložisko vyjmeme po vysmeknutí zajišťovacích pružin, nové po nasazení zajistíme napřed dole a pak nahoře, nejlépe sikokleštěmi. Doporučuji také kontrolu dotažení 3 kovových nebo plastových šroubových víček řadících vidliček (k13/14), bývají uvolněná a může prosakovat olej. Pokud od gufera hnací hřídele bude patrná stružka po úniku oleje, lze staré gufero vytrhnout vhodným háčkem a naklepat opatrně gufero nové, ještě před montáží grafitového ložiska. Pokud toto gufero teče, (závada velmi vzácná) značí to, že je značně poškozeno ložisko této hřídele a výměna gufera je jen alibistická oprava. Vadné ložisko vyžaduje rozebrání převodovky.

Pokud je vše připraveno, můžeme motor opět spustit do pravého podběhu a navléci jej na hnací hřídel. Aby lamela vklouzla drážkou na drážku hnací hřídele tak jí mírným pootáčením ventilátoru pomůžeme. Zde platí, že nedostatek cviku musí být nahrazen dostatkem trpělivosti. Je to nejsložitější oříšek celé opravy. Správné dosednutí celou obvodovou plochou je nezbytné!! V konečné fázi spojení pomáhají i dva 8mm kolíky. Po spojení zajistíme jedním předním horním šroubem M8 a navlečeme zbývající šrouby včetně –kabelu. Šrouby střídavě postupně dotahujeme, aby motor a převodovka byly v jedné ose a stejnoměrně dotaženy. Po dotažení přizvedneme celek a uložíme zpět do otvorů v pomocném rámu. Pokud šrouby silentbloků pruží a vzdorují, tak lehkým poklepem kladívka na silentblok naženeme šrouby do otvorů. Nutností je dát velkoplošné podložky a zemnící kablík, dále postupujeme v přesně obráceném postupu s demontáží. Zvláštní pozornost věnujeme šroubům M10 na přírubě výfuku. Pevnostní šroub (nejlépe s přes hlavu napříč přivařenou kulatinkou (šroubem M6x cca 60 proti protáčení při montáži/demontáži) navlékáme od spodu, z hora dáme plochou, nejlépe mosaznou, podložku a matici. Nikdy ne pérovou podložku, po vyhřátí se srovná a výfuk je volný ( platí i pro M8 na válcích). Dotažení musí být s citem, litina ráda praská. Tento spoj nikdy nedotahujeme na horkém potrubí během provozu, při chladnutí se šrouby smrští více než litina a ta může prasknout. Lanovod plynu nastavíme s malou vůlí, lanovod sytiče v kabině povytáhneme asi o 3 mm a šroubkem na karburátoru zajistíme strunu ovládání sytiče v poloze sytič max. zavřen (knoflík sytiče ve voze bude tedy stále při dotlačení do zavřené polohy mírně od dorazu a bude pružit – aby nedocházelo k samovolnému pootevírání sytiče), lanovod spojky nastavíme tak, aby mrtvý chod pedálu spojky byl v rozsahu 25-30 mm bez ohledu na provedení (vyjma Hycomatu). El. kabely dynama zapojíme od horní svorky ke spodní a to silný zelený kabel nahoru, hnědý na střední svorku a tenký zelený kabel dolů, nejlépe za pomoci šroubováčku kterým přizvedneme přítlak kontaktů, kabely zapalování k cívkám zapojíme v pořadí čistý zelený k válci č.1 (horní cívka a válec více k převodovce) a zelenočervený na cívku válce č.2. Po úplné kompletaci doporučuji provést test s „rozjezdem“ jak je uvedeno na začátku tohoto článku.

U vozů s provedením spojky hycomat je před oddělením motoru od převodovky motoru nutné demontovat z boku bloku převodovky čerpadlo a povytáhnout o cca 4 cm hřídelku náhonu čerpadla z klikové hřídele motoru, při zpětné montáži napřed sesadíme motor s převodovkou, dotáhneme a teprve potom nasuneme do kolíku v klikové hřídeli náhon. O dokonalém nasazení se přesvědčíme pootáčením za ventilátor – náhon se musí pootáčet také. Poškozené a vymačkané těsnění nahradíme novým, těsnění potřeme vhodným tmelem, nasadíme na náhon a blok čerpadlo a dotáhneme. Pokud čerpadlo nedemontujeme, tak je velká pravděpodobnost ohnutí vyčnívajícího náhonu z hnací hřídele a naopak velmi malá pravděpodobnost, že se náhonem při skládání motoru s převodovkou bez poškození náhonu strefíme do drážek lamely i do unášecího kolíku v klikové hřídeli. Při výměně motoru za jiný musí být opět použit pouze motor s klikovou hřídelí s kolíkem pro náhon čerpadla. Bez tohoto kolíku lze motor namontovat, ale hycomat nebude pracovat.

Přeji mnoho zdaru při opravě.

Autor článku: Michael Hanus© Marian Konečný