AUTOKLUB  TRABANT  BRNO info@trabantbrno.net

Aktualizováno 12.7.2024

stránky Trabantologa... Podkrkonošský trabi klub
Signalizace světel

     Úderem půlnoci na 1.7.2006 začal platit nový zákon o provozu na pozemních komunikacích, který mimo jiné přikazuje řidiči, aby měl ve dne za jízdy na motorovém vozidle rozsvícená potkávací světla. Toto opatření má mít vliv na bezpečnost provozu, protože je vozidlo lépe viditelné v nepřehledném terénu (typicky úzké silnice vedoucí lesy, kde se často střídá plné sluneční světlo a stín), ale i v běžném provozu (křižovatky, předjíždějící vozidla). Vozidlo s vypnutými světly se proto stává snadno přehlédnutelné, což zvyšuje riziko nehody.

     Řešením proti zapomenutí rozsvícení světel je buď zvuková signalizace, nebo automatické rozsvícení světel po nastartování motoru. Druhá možnost sice šetří úkony, které musí řidič sám před jízdou vykonat, ale znamená větší zásah do elektroinstalace a navíc není schválenou úpravou. Proto Vám nabízíme možnost konstrukce relativně jednoduchého signalizačního obvodu. Ten Vás upozorní na nezapnutá světla po krátké době od zapnutí zapalování a také na zapomenutá rozsvícená světla při vypnutém motoru.

     V okamžiku zapnutí zapalování je pomocí časovacího obvodu zahájeno měření času. Pokud nejsou asi do 10s rozsvícena světla, spustí se zvuková signalizace. V této době je dostatek času pro nastartování motoru a zapnutí světel. Pokud vůz špatně startuje a je nutné opakovat startování, je vhodné na okamžik vypnout zapalování, tím se časovací obvod spustí znovu a odměřuje čas opět od začátku, jinak se může stát, že se zvuková signalizace spustí např. při 2-3 pokusu o nastartování. Pokud zůstanou světla rozsvícena v okamžiku vypnutí motoru, spustí se signalizace okamžitě.

Pro konstruktéry
     Pro odměřování času je použit osvědčený časovací obvod NE555 v zapojení jako monostabilní klopný obvod. O spuštění obvodu po zapnutí zapalování se starají R2, R3 a C3, čas než je spuštěn bzučák určují hodnoty R1 a C1. Celý obvod je napájený přes usměrňovací můstek tvořený D1 až D4. Ve stavu, kdy je zapalování automobilu zapnuto a světla vypnuta je v bodě A napětí menší než v bodě B a časovací obvod odměřuje čas. V opačném případě (vypnuté zapalování, zapnutá světla) je v bodě A větší napětí než v bodě B a časovací obvod je blokován přes diodu D5, bzučák se rozezní okamžitě.
Klikni pro zvětšení schéma
Schéma

     V některých případech, kdy je v palubní síti vozu silné rušení (na zkoušeném voze byl např. připojen spínaný měnič pro autorádio) se některé bzučáky mohou chovat nespolehlivě, pak je vhodné připojit filtrační kondenzátory C4 a C5. Ty nejsou na desce plošných spojů zakresleny.
Rozměry desky plošných spojů jsou 34x22mm.

deska plošných spojů


Rozložení součástek

Zařízení se zapojí vývodem A na pojistku č.6 (pravé parkovací světlo) a vývodem B na pojistku č.7.

Použité součástky:

 • IO 1x NE555
 • Bzučák na 6V nebo 12V
 • D1-D5 1N4148 nebo podobné
 • R1 82k
 • R2 18k
 • R3 680k
 • R4 8k2
 • C1 100uF/16V
 • C2 47nF
 • C3 1uF/50V
 • (C4 10uF/16V)
 • (C5 100uF/16V)

     Zařízení je vhodné pro vozy s 6V i 12V elektroinstalací, záleží jen na použítí vhodného bzučáku. Elektroniku i s bzučákem je možné umístit do společné krabičky, kterou přišroubujeme nebo přilepíme ke karoserii blízko pojistkové skříňky.

     Vzhledem k výši pokuty za nerozsvícená světla (1500-2500kč + 1 bod) je cena signalizace o řád nižší a vyplatí se, i kdyby řidiče "zachránila" před pokutou jen 1x. Každý může zapomenout rozsvítit světla, nebo je naopak ve spěchu po zaparkování vozu vypnout a "odměnou" by mu mohla být pokuta, nebo vybitý akumulátor.

     V případě dotazů, nebo zájmu o toto zařízení, příp. i montáž (v Brně) mě kontaktujte
na email dalibor_h@volny.cz, mimobrněnským je možné poslat zařízení poštou na dobírku.


Autor: Dalibor Halouzka (HaD)© Marian Konečný