AUTOKLUB  TRABANT  BRNO info@trabantbrno.net

Aktualizováno 12.7.2024

stránky Trabantologa... Podkrkonošský trabi klub
Oprava hřebenového řízení

speciální klíč, manžeta skládaná, novodurový navlékací přípravek, stahovák hlavní páky řízení, stahovák kulových čepůNelze-li zvětšené vůle v řízení odstranit seřízením, je řízení nebo některý jeho díl opotřebený a řízení je nutno opravit mimo vůz. Demontáž řízení z vozu není náročná na odbornost, ale na zručnost a trpělivost. Demontáž zahájíme demontáží hlavní páky řízení i s řídícími tyčemi pomocí stahováku hlavní páky po odjištění zahnuté podložky nebo závlačky v korunkové matici. Aby nebylo nutné demontovat nádrž, komoru topení a ostatní překážky, doporučuji zhotovit klíč zvaný téčko. Tento klíč je z tyče cca 14 – 16mm silné a 900mm!! dlouhé. Na jednom konci je přivařena kulatina cca 10 – 12mmx300mm jako rukojeť a na druhém konci ořech Gola č.22. Tento klíč budete potřebovat i při výměně skládané manžety řízení v budoucnu, lze jej také nahradit „téčkem“ z 1“ Goly + dvě dlouhá + dvě krátká prodloužení + oříšek 22. Klíč použijeme z vnějšku vozidla prostrčením pravým podběhem bez nutnosti cokoliv demontovat, mnohdy odpadne i nutnost odjištění podložky, závlačku je nutno vyndat vždy. Po stažení hlavní páky řízení vytočíme volant zcela vlevo, tím uvolníme páku řízení a stlačíme ji dolů k peru, aby dále nepřekážela. Pokud budeme měnit i kulové čepy řízení, tak musíme sundat kola a čepy uvolnit stahovákem; pravým podběhem vyjmeme celý montážní celek kloubů, tyčí a páky ven. Levým podběhem se celek vyndává obtížně. Dále musíme uvolnit řízení od volantové tyče. To lze provést dvěma způsoby. Pokud je rozebíratelná hardyspojka volantu, demontujeme z ní dva šrouby M8x25 držící spodní unášeč, uvolníme a vyjmeme šroub M8x35 z objímky pastorku a po vychýlení volantové tyče bokem stáhneme z pastorku unášeč. Pokud máme provedení hardyspojky výrobně úsporné a tedy nýtované, nezbývá nic jiného, než demontovat uchycení spínací skříňky včetně zámku řízení a po demontáži šroubu M8x35 z objímky pastorku vysunout celou volantovou tyč včetně zámku řízení na maximum do kabiny. Ani toto však nejpravděpodobněji nebude stačit k úplnému uvolnění pastorku, je to ale nutné pro zvětšení prostoru pro vyjmutí celého řízení. Nyní, po uvolnění pastorku (případně po částečném uvolnění) demontujeme dva šrouby M10x55 spojující řízení s pomocným rámem. Poslední operací je samotné vyjmutí řízení. Pokud je pastorek dosud spojen s volantovou tyčí, musíme nejprve uvolnit tento spoj (často je potřeba pomocníka k zadržení volantu), potom vyjmeme pryžovou průchodku, řízení stočíme pastorkem dolů, vytáhneme vpřed směrem k peru a uvolněné vyjmeme podstrčením pod topením prostorem pod nádrží, případně pravým podběhem ven. Je-li vůz vybaven nezávislým topením, bude práce obtížnější, ale topení není nezbytné demontovat. Vyjmutí a zpětné nasazení hodně připomíná hlavolam „Ježek v kleci“.

Po sundání obou manžet a očištění řízení benzínem bude další demontáž vhodná ve svěráku. Jako první povolíme jistící matici proti pastorku a vyjmeme stavěcí šroub pastorku (speciální dosedací plocha, jemný závit, nelze zaměnit jiným šroubem), dále demontujeme oba šrouby M6x25 jistící sestavu pastorku a vyjmeme pastorek včetně pouzdra, těsnění a podložky. Nyní z hřebene sundáme drátovou pojistku a druhým koncem řízení hřeben vytáhneme. Zde je nutno dávat pozor na ztrátu klínku pro hlavní páku řízení. Poslední nutnou operací je demontáž vodícího klínku hřebenové tyče vyjmutím dvou šroubků M4x10. Tento klínek je příčinou neodstranitelných vůlí a většiny potíží s řízením. Jde o přesně lícovaný hranol, který je záměrně méně tvrdý než hřeben, a má za povinnost zabránit náklonům hřebene. Je-li klínek opotřeben o několik 0,1 mm tak se hřeben působením sil přenášených od kol přes tyče a hlavní páku stáčí, jeho ozubení nelícuje s ozubením pastorku a dochází k vůlím vedoucím až k poškození hřebene nebo pouzdra pastorku. Mnohdy pomůže pouhé otočení tohoto klínku v příčné rovině o 180°, ale já osobně doporučuji vždy vyměnit klínek za nový. Zapamatujte si, jak byl klínek původně a nový namontujte stejně. Klínek nemá stejně dlouhé konce a nelze jej montovat libovolně.Všechny součástky očistěte v benzínu, omačkané díly připravte nové (zvláště klínek a pouzdro pastorku) a důkladně prohlédněte hřeben, zda není prohnutý a nemá poškozenu vodící drážku, ozubení nebo závit. Máte-li možnost výběru, použijte vždy hřeben se zajištěním závlačkou, je kvalitnější v materiále (neprošel „úsporným“ programem), je odolnější a zajištění závlačkou je snadnější i dokonalejší. Hřebeny jsou vzájemně zaměnitelné. výstředníkové pouzdro s pastorkem Montáž začněte montáží vodícího klínku za sucha. Dále navlečeme naolejovaný hřeben ze strany skládané manžety a po provlečení řízením se ujistěte, že je volně kluzný v celé délce a zajistěte jej drátěnou pojistkou proti vysunutí; celek uchytněte ve svěráku. Nyní můžete zkontrolovat vůle. Hřeben se nesmí pootočit o více než 5° podél své osy (tedy skoro nic) a po vytažení hřebene na doraz drátěné pojistky a uchopením za kuželový konec nesmí být axiální vůle více než 0,2mm (opět skoro nic). Po této kontrole vysuňte rovný konec hřebene (bez závitu) ze skříně ven tak, aby konec byl od hrany skříně řízení vzdálen 70mm
(pro vozy typu 600 bez vodícího klínu je vysunutí pouze 38 mm).
Na pastorek navlečte vymezovací podložku a zasuňte jej naolejovaný do výstředníkového pouzdra pastorku, natočte pastorek v pouzdře drážkou pro zajišťovací šroub směrem dolů a přidržte jej proti pootočení rukou, pomalu zasouvejte komplet do ozubení hřebene, který proti posuvu také přidržujte. Pouzdro pastorku je výstředníkové, takže bude pravděpodobně nutné při zasouvání pouzdrem pootáčet, aby bylo možné hladké zasunutí. Zasunutím na doraz v této přesné poloze docílíte, že paprsek volantu nebude přesazen a od středu na obě strany bude stejně velký rejd. Pokud dojde k pootočení pastorku, nebo k posuvu hřebene o zub a více stranou, bude vůz na jednu stranu zatáčet více než na druhou (pozná se to markantně při otáčení na malém prostoru), při jízdě přímo nebude volant v rovině, paprsek volantu bude šikmo a volant se bude nepohodlně držet, Pastorek bude při přímé jízdě opotřebovávat nekalené zuby, protože pouze 3 prostřední (prostřední ne geometricky, ale funkčně) zuby jsou kalené a pouze na nich se řízení seřizuje, pouze na nich se hodnotí vůle. Vzhledem k šikmému ozubení k mírnému pootočení samozřejmě dojde, není to však přesazení o zub. Na navlečené pouzdro s pastorkem dáme těsnící plst, přítužnou podložku drážkováním k pouzdru a zajistíme proti vysunutí šrouby M6 s pérovkou. Nedotahujte silou, pouze zlehka. Nyní našroubujeme stavěcí šroub axiálního nastavení M10 (ten speciální) s pojistnou maticí na doraz k pastorku a vrátíme se o asi půl závitu. Tím jsme nastavili axiální vůli řízení kterou zajistíme dotažením matice. Po dotažení se ujistěte, že pastorkem lze volně rukou otáčet, ale nemá axiální vůli (nelze jej povytáhnout a zasunout o více jak 0,5 mm). Po nastavení této vůle můžeme nastavit vůli radiální. Ta se nastaví pootáčením výstředníkového pouzdra pastorku; směrem ke kuželovému konci hřebene dotahujeme (zmenšujeme) vůli a k rovnému konci vůli zvětšujeme. Nejpohodlněji nastavíme tuto vůli poklepáváním lehkým kladívkem přes starý šroubovák na rohatkové ozubení obvodu pouzdra. Stále kontrolujte, zda hřeben chodí v celém rozsahu bez drhnutí a volně (správně je, když uchopením za kužel lze hřeben posouvat v celém rozsahu a pastorek se točí bez vůlí a drhnutí). Pokud hřeben bude pouze neznatelně prohnutý, lze nastavit mírně volnější vůli, pokud tento kompromis nepomůže, je nutné prohnutý hřeben vyměnit za jiný. Po nastavení radiální vůle pečlivě dotáhněte oba šrouby M6 a můžete přistoupit k montáži do vozu. Zde bych rád doporučil na dobu montáže ochránit oba konce hřebene a ozubení igelitem proti nečistotám. Před provlečením pastorku řízení neopomeňte na pastorek nasunout pryžovou průchodku, kdo má nerozebíratelnou hardyspojku, musí při navlékání současně navést pastorek do upínací objímky volantové tyče. Opravené řízení přichytíme zlehka šrouby M10 k pomocnému rámu, ale nedotahujeme. Napřed složíme a dotáhneme hardyspojku, případně volantovou tyč se spínací skříňkou a zámkem volantu, který dotahujeme v pozici zamčeného volantu a po dotažení se raději několikrát ujistíme o správné funkci zámku. Po dotažení a zajištění všech spojů v kabině nasadíme průchodku na své místo a teprve potom dotáhneme silně skříň řízení k rámu. Odstraníme igelit z hřebene a řízení stočíme zcela vpravo, tím vysuneme hřeben vlevo. Celý jej důkladně naneseme mazacím tukem A-OO a protočíme na střed. Navlečeme rovnou manžetu dírkou nahoru (dírka není k vypuštění maziva, ale k průchodu vzduchu při pohybu hřebene. Na kuželovou stranu navlečeme (nejlépe pomocí přípravku z novodurové trubky potřeného olejem) skládanou manžetu dírkou nahoru, nasadíme a dotáhneme hlavní páku řízení včetně tyčí a zajistíme závlačkou nebo podložkou podle provedení.Řízení vytočíme zcela vlevo a opět naneseme tuk na hřeben, potom nasadíme manžetu i na hl. páku. Posledním úkonem je promazání skříně řízení přes maznici. Mažeme, dokud skříň není plná a tuk nevytéká kolem pastorku. Pokud je potřeba seřídit radiální vůli na voze, uvolníme šroubky M6 a poklepem na rohatku otáčíme směrem k nádrži, tím vůli utahujeme a naopak.

detail použití přípravku na navlečení manžety a detail odměření nastavení hřebene Pokud bylo nutno měnit i kulové čepy řízení, dělá se to snadněji ve svěráku než na voze. Pokud je nový čep stejného provedení jako starý, stačí pro správnou sbíhavost počítat závity při demontáži a zpětné montáži nového čepu. Pokud v čepu měníme pouze vložku, nebo pokud jsou čepy rozdílného provedení, nemusí být délka závitů stejná se starým provedením a potom je nutno odměřit ještě před demontáží vzdálenost osy čepu od seřizovacího šestihranu a tuto hodnotu dodržet i po montáži nového nebo renovovaného čepu. Po každé opravě řízení by měla následovat kontrola a případné seřízení sbíhavosti. Ta je stanovena pro diagonální pneu 5-7 mm a pro radiální 0-2 mm. Rozbíhavost není přípustná vůbec. Odklon a záklon se u Trabantů neměří, záklon je dán výrobcem napevno, odklon je závislý na stavu předního pera.

Závěrečné upozornění: běžně se nedoporučuje opravovat řízení laikům, Trabantisté jsou neskonale šikovní a tedy si mohou tuto opravu provádět sami, je však nutno dodržet několik zásad. Všechny spojovací prvky řízení jsou pevnostní (označení TGL) a to včetně matic a všechny jsou vždy nějakým způsobem zajištěny proti povolení. Dodržujte jak pevnost, tak zajištění spojů, vůz Vám to vynahradí na škodách i na zdraví.

autor: Hanus Michael© Marian Konečný