AUTOKLUB  TRABANT  BRNO info@trabantbrno.net

Aktualizováno 12.7.2024

stránky Trabantologa... Podkrkonošský trabi klub
Oprava horních svislých čepů

vystružené štíty s čepyOprava Horních Svislých Čepů (HSČ) je snadnější než je tomu u DSČ. Přesto ji raději trochu popíšu. HSČ se nedají kvalitně udělat, pokud není provedena demontáž poloosy včetně kloubu, poloosy vnější a domečku kloubu. Pokud tam tyto věci zůstanou, tak nemůže projít výstružník pouzdry po celé své délce a stružením vlastně vyrobíme kuželový otvor nahoře větší a dole menší. Také nelze tímto způsobem zajistit kolmost stružení k horní dosedací ploše čepu. Tato plocha je velmi důležitá, neb na ní sedí hmota vozidla. Nová pouzdra se nalisují až po dokonalém očištění horní dosedací plochy ocelového výkovku nápravy. Zde vadí sebemenší usazenina, protože po stažení bude problém přes nečistotu nastavit přesně vůli.Protože pouzdra mají 4 drážky, není nutné další drážky vyrábět, ale je nutné je zalisovat pootočené vůči sobě tak, aby drážky jednoho pouzdra nenavazovaly na drážky druhého pouzdra. přípravek pro zalisování všech pouzderPootočení stačí malé, kolem 20°, a dělá se pro snadnější vystružování a kvalitnější vedení čepu. Výstružník použijeme ruční, stavitelný, šestinožový rozměru 19,75 – 22,25 a je pro oba čepy. Výstružník strojní není vhodný, protože nelze vystružit přesně na určitý čep, a ty nemají zcela přesný standardní průměr. Výstružník s menším počtem nožů zase vytvoří jemný mnohohran a 4 nožový zapadne do drážek. Když už je stružený otvor jen těsný, ladíme výstružník pouze o 1/8 závitu, pokud čep v otvoru již jen vázne, stružíme 2 – 3x s posledním nastavením, nepřidáváme. Správné vystružení poznáme podle toho, že naolejovaný čep naolejovanými pouzdry sám nepropadne a jde lehce prstem suvně na doraz bez zadrhnutí. Po zavedení čepu na doraz, prohlédneme proti světlu, jestli čep opravdu sedí celou svojí plochou na celé ploše pouzdra. Pokud na některé straně prosvítá, můžeme horní plochu pouzdra mírně zbrousit pilníkem nebo smirkem, ale ne o mnoho. Pokud prosvítání ponecháme, tak se čep vahou vozu na jednu část velmi rychle do pouzdra zaryje a nastavení vůle je k ničemu. Vůle bude velká a čep se po několika stech km vytluče. Před konečným složením provedeme kontrolu funkce mazničky, proškrábneme drážky (hlavně v přechodu z vertikální na horizontální drážku ), vyčistíme rezervoár mezi pouzdry od třísek ze stružení, namázneme a zasuneme čep. Vyskládáme tolik podložek různé síly, zakončených broušenou stranou podložky k čepu ( podložku jen bezvadnou – sebemenší omačkání škodí ) aby po dotažení na tvrdo šel čep volně otáčet ale neměl žádnou svislou vůli. ruční stavitelný šestinožový výstružník Obvykle je k tomu potřeba více pokusů. Správné nastavení a dotažení poznáme podle kontrolního promazání. Pokud 2/3 mazacího tuku vytékají vrchem, rozdělené na 4 pramínky a 1/3 spodem po celém obvodu podložky, pak je vše správně. Pokud nahoře vytékají pouze dva pramínky a potom ještě lavina přes půl kružnice, nesedí čep celou plochou; pokud vytéká tuk hlavně spodem, tak je vystružený otvor příliš volný. Pokud je vše O.K. doplníme prachovky, na silentbloky pera navlečeme nové nevymačkané miramidy a dotáhneme čep pera. Veškeré silentbloky se zásadně dotahují v té pozici, v jaké potom budou za provozu. Pokud by se čep pera dotáhl na vyvěšené nápravě, tak se po postavení kola na vozovku silentblok napne a při následném propérování vozu na nerovnosti již přepětí nevydrží a ukroutí se.
To je tak zjednodušeně k HSČ.

Autor článku: Michael Hanus© Marian Konečný